Κοκκινογένη 6*9*19

Διαστάσεις (cm) (ΠχΥχΜ) : 6*9*19
Τεμάχια / m² : 53
Τεμάχια / Παλέτα : 900 & 975

Κατηγορία: