Συρματοπλεγμα εξαγωνο – Κοτετσoσυρμα

Κατηγορία:

Σε Ρολούς – Γαλβανιζέ τύπου “Δάριγκ”
Ελληνικό 2″ σε ρολούς 50μέτρων
Ελληνικό 2&1/2″ σε ρολούς 50μέτρων
Ελληνικό 1″ σε ρολούς 50μέτρων
Ελληνικό 1/2″ σε ρολούς 25μέτρων
Σε ύψη 0,80 – 1,00 – 1,20 – 1,50 Μ
Κοτεστόσυρμα εξάγωνο Κίνας
σε ρολούς 25 Μ
1″ & 1/2″
Σε ύψη 0,80 – 1,00 – 1,20 – 1,50 Μ