ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ

Κράσπεδα για περιθώρια δέντρων και διαδρόμων στον κήπο
Y 0,12 x M 0,41
Y 0,20 x M 0,56