ΚΡΑΣΠΕΔΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

Τα κράσπεδα πεζοδρομίου χρησιμοποιούνται για την οριοθέτηση και συγκράτηση του πεζοδρομίου με τον δρόμο, καθώς και στα σημεία οπου συναντάται το επικλινές της εισόδου και εξόδου απο χώρους στάθμευσης με το δρόμο. 
100Χ30Χ15 CM