ΝΕΥΡΟΜΕΤΑΛ

Κατηγορία:

Πλέγμα οπλισμού επιχρίσματος (σοβά), που παράγεται από λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ, σε φύλλα διαστάσεων 250 x 60 cm.
Με την κατάλληλη διαμόρφωση των νεύρων σε κύρια και ανεστραμμένα, αποκτά την αναγκαία ακαμψία ώστε να επιτυγχάνουμε επίπεδες επιφάνειες επιχρίσματος. Τα νεύρα στις άκρες του φύλλου ταιριάζουν απόλυτα, έτσι δεν χρειάζεται να επικαλύπτεται το ένα φύλλο από το άλλο.
Το μέγεθος και η διάταξη των οπών μεταξύ των νεύρων παίζουν σημαντικό ρόλο για την ποσότητα του επιχρίσματος: όσο μικρότερες είναι οι οπές, τόσο περισσότερο επίχρισμα εξοικονομούμε. Το Νευρομετάλ διαθέτει πολύ πυκνή διάτρηση (8 σειρές οπών ανάμεσα στα νεύρα) με αποτέλεσμα ελαφρύτερες κατασκευές, με λιγότερο επίχρισμα.
 
Διάθεση: με το φύλλο