ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ NEW LINE K-100

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ NEW LINE K-100
Ενισχύει την προσφυτική ικανότητα των κονιαμάτων σε κάθε μορφής υποστρώματα.
Δημιουργεί ελαστικότητα και απόλυτη στεγανότητα.
Προλαμβάνει αποτρέποντας την δημιουργία τριχοειδών ρωγμών από τις συστοδιαστολές.
Ιδανικό σαν γέφυρα πρόσφυσης παλαιού και νέου μπετόν.
Επιτρέπει την κατασκευή πολύ λεπτών επιστρώσεων.
Περιορίζει τη συρρίκνωση στην πήξη του τσιμέντου.
Περιορίζει το νερό ανάμιξης και προσφέρει καλύτερη εργασιμότητα.
Ενισχύει τις χημικές αντοχές των κονιαμάτων σε οξέα, αλκαλικό περιβάλλον, λάδια κ.ά.
Σταθεροποιεί σαθρές ορυκτές επιφάνειες με αποτέλεσμα να μπορούν να επικολληθούν διακοσμητικά τούβλα, πέτρες, κεραμικά, πλακάκια κ.ά.
Προσφέρει στην επιφάνεια αντοχή στις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Κατηγορία: