Πλέγμα καρέ κατσαρό

Κατηγορία:

Σε ρολούς και σε φύλλα (μαύρα ή γαλβανιζέ)
Μάτι 50Χ50 Φ 3,00 & 4,00mm
Μάτι 35Χ35 Φ 3,00mm
Μάτι 20Χ20Φ 3,00mm