Πλέγματα τύπου Δαριγκ

Κατηγορία:

Τύπου “Δάριγκ” σε δεμα (50 φύλλων)
ΜATI 10Χ5 εκατοστά
Φ 5mm x 5mm(ΥΠΕΡΒΑΡΟ)
Φ 4mm x 4mm(ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ)
Φ 3,30mm x 3,30mm (ΒΑΡΥ)
Φ 3,30mm x 3mm (ΚΑΝΟΝΙΚΟ)
Φ 3mm x 3mm (ΕΛΑΦΡΥ)
Υπάρχουν και ενδιάμεσα πάχη (π.χ Φ 2,7mm – 3,55mm)
Για πιό οικονομική λύση υπάρχει και ΜΑΤΙ 10Χ10
Σε ύψη 1,25 – 1,5 και 2,00 μέτρα και 
μήκος 5 μέτρων
ΜATI 5Χ5 εκατοστά
Φ 3,30mm x 3,30mm
Διαστάσεις 1,5×3μέτρα και 2×5μέτρα