Ρευστό κονίαμα για δομικές επισκευές σκυροδέματος και αγκυρώσεις

Υψηλής ρευστότητας και αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης κονίαμα.