ΣΙΔΕΡΑ ΜΠΕΤΟΥ

Οι ράβδοι οπλισμού διακρίνονται για τις εξαιρετικές ιδιότητες αντοχής , ολκιμότητας , ευκαμψίας και συγκρισιμότητας σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Σίδερα Φ 8 4m και Φ10 4m.