Συλλεκτήρες μπαζών

Ειδικοί σωλήνες 1 μέτρου ύψους κατάλληλοι σε πολυόροφα κτήρια . Ανάλογα το ύψος του κτηρίου τοποθετούνται κάθετα οι συλλεκτήρες έως το σημείο του κάδου.