Συρματοπλέγματα περίφραξης

Κατηγορία:

Πλεκτά – Αγροτικά με ούγια σε ρολούς 25 μέτρων
Ύψη: 1,00 – 1,20 – 1,50 μέτρο
Φ 1,80mm 
Νο 12Χ40, Νο 12Χ50, Νο 12Χ55, Νο 12Χ60 και Νο 12Χ70
Φ 2,00mm 
Νο 13Χ40, Νο 13Χ50, Νο 13Χ55, Νο 13Χ60 και Νο 13Χ70
Φ 2,20mm 
Νο14Χ40, Νο 14Χ50, Νο 14Χ55 και Νο 14Χ60

Ειδικές Παραγγελίες για Νο 15 έως 19
και ύψη έως 4 μέτρα