ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ MC5

ΓΙΑ ΧΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ – ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΣΒΕΣΤΗ
Τσιμέντο γκρί χρώματος, που περιέχει υδράσβεστο και όλα τα απαραίτητα συστατικά, ώστε να αναμιγνύεται μόνο με άμμο και νερό, για την παρασκευή λάσπης για διάφορες χρήσεις.

Χρήσεις :
Χτίσιμο τούβλων, τσιμεντόλιθων ή πέτρας.
Βασική στρώση σοβά (και πεταχτό), για εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες, σε υπόστρωμα από τούβλα, σκυρόδεμα, τσιμεντόλιθους.
Τελική στρώση σοβά.
Τοποθέτηση κυβόλιθων, πλακών πεζοδρομίου ή κεραμιδιών, πλακών Καρύστου κλπ Η ανάμιξη μπορεί να γίνει στο χέρι με το φτυάρι ή σε μπετονιέρα. Η λάσπη που φτιάχνεται μπορεί να εκτοξευτεί με πρέσα σοβατίσματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΤΥΠΟΥ MC5 δεν είναι κατάλληλο για την παρασκευή σκυροδέματος.
Πλεονεκτήματα:
Υλικό με σταθερή σύσταση, που αντικαθιστά το κλασσικό τσιμέντο και τον ασβεστοπολτό.
Πολλαπλές εφαρμογές / Ευκολία στη χρήση.
Οικονομία χρόνου /χρήματος.
Χρήση τοπικών αδρανών.
Ασφάλεια στη χρήση λόγω αποφυγής χρήσης ασβεστοπολτού.
Τρόπος Διάθεσης: Σε σάκους των 30kg
Προδιαγραφές : ΕΝ 413-1:2011 (Αρ. Πιστοπ/κού 0654-CPR-0164 – TÜV HELLAS )