ΧΑΛΚΙΣ 180*180*320

Διαστάσεις (mm) (ΠχΥχΜ) : 180*180*320
Τεμάχια / m² : 15
Τεμάχια / Παλέτα : 120 & 105
Βάρος/ τεμάχιο (kg) : 8
Θερμική Αντίσταση : R=0.8876m²K/W
Ή συντελεστής θερμότητας U : –
Αντοχή θλίψης (Mpa) (πλευρά έδρασης) ΕΝ 772-1:2000 : >4

Κατηγορία: