ΧΑΛΚΙΣ 60*120*190

Διαστάσεις (mm) (ΠχΥχΜ) : 60*120*190
Τεμάχια / m² : 41
Τεμάχια / Παλέτα : 640
Βάρος/ τεμάχιο (kg) : 1
Θερμική Αντίσταση : R=0.1232 m²K/W
Ή συντελεστής θερμότητας U : –
Αντοχή θλίψης (Mpa) (πλευρά έδρασης) ΕΝ 772-1:2000 : >3

Κατηγορία: