ΧΑΛΚΙΣ 60*90*190

Διαστάσεις (mm) (ΠχΥχΜ) : 60*90*190
Τεμάχια / m² : 53
Τεμάχια / Παλέτα : 840 & 910
Βάρος/ τεμάχιο (kg) : 1
Θερμική Αντίσταση : R=0.1081 m²K/W
Ή συντελεστής θερμότητας U : –
Αντοχή θλίψης (Mpa) (πλευρά έδρασης) ΕΝ 772-1:2000 : >3

Κατηγορία: