ΧΑΛΚΙΣ 80*190*190

Διαστάσεις (mm) (ΠχΥχΜ) : 80*190*190, 90*190*190
Τεμάχια / m² : 53
Τεμάχια / Παλέτα : 300 275 & 300
Βάρος/ τεμάχιο (kg) : 2,6 2,7
Θερμική Αντίσταση : R=0.3m²K/W
Ή συντελεστής θερμότητας U : –
Αντοχή θλίψης (Mpa) (πλευρά έδρασης) ΕΝ 772-1:2000 : >3

Κατηγορία: