ΧΩΝΙ

ΧΡΗΣΕΙΣ:
• Στην οικοδομή για χτίσιμο και σοβάτισμα.
• Στην γεωργία για άσπρισμα δέντρων και προφύλαξη τους από παγετό και έντομα.
• Για άσπρισμα-ασβέστωμα σπιτιών και ταρατσών που εξασφαλίζουν θερμομόνωση με πιο φυσικό τρόπο