Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον χώρο του οικοδομικού τομέα από το 1976. Η ίδρυση της επιχείρησης έγινε από τον Δημήτριο και Κωνσταντίνο Τούλα. Σήμερα, η εταιρεία που βρίσκεται στα χέρια της τρίτης γενιάς προσδοκά να καλύψει κάθε ανάγκη που προκύπτει στα θεμέλια και της επισκευής κάθε οικοδομής.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ

ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ BARBEQUE

Τι είναι τα ΑΕΚΚ

Τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις ανήκουν στην κατηγορία των συμβατικών αποβλήτων. Ο όρος «απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων» (ΑΕΚΚ) είναι γενικός και καλύπτει μεγάλο φάσμα υλικών.