Αποστάτες Οπλισμού

Αποστατήρες (spacers) είναι τα στοιχεία που διατηρούν τον οπλισμό στην επιθυμητή απόσταση από τους ξυλότυπους ή την ιδεατή ελεύθερη, τελική επιφάνεια του σκυροδέματος, λειτουργώντας ως στηρίγματα τα οποία διαθέτοντας το κατάλληλο μέγεθος (ύψος) εξασφαλίζουν το επιβαλλόμενο και καθοριζόμενο από τους κανονισμούς και τη μελέτη, πάχος επικάλυψης των οπλισμών.

Τα χαρακτηριστικά τους είναι:

γίνονται από σκληρό και άκαμπτο PVC και οι διατομές τους φέρουν εγκοπές για πλήρη στήριξη του σιδήρου
εξασφαλίζουν την τέλεια επικάλυψη του οπλισμού από το μπετόν, που σημαίνει σωστή στατική λειτουργία του οπλισμού και τέλεια συνεργασία σιδήρου-μπετού
βελτιώνουν την αντοχή σε σεισμό και προφυλάσσουν από την πυρκαγία την κατασκευή
εξασφαλίζουν τέλεια εμφανή μπετά, αποκλείουν σκουριές από τα σίδερα και διάβρωση από τον ασβέστη
τοποθετούνται πριν τον οπλισμό και διευκολύνουν την εργασία στο σιδέρωμα με χαμηλό κόστος

Προβολή όλων των 12 αποτελεσμάτων