Περλίτης Κήπου

Ο Περλίτης είναι ένα πολύχρηστο φυσικό ορυκτό καθώς έχει άπειρες εφαρμογές όπως:
Στην οικοδομή, ως θερμοηχομονωτικό ελαφροβαρές υπόστρωμα ταρατσών και δαπέδων, μονωτικό τοίχων, blocs(τούβλα), επιχρίσματα, σοβάδες, κονιάματα, , χρώματα, βερνίκια.
Στην γεωργία, ως υπόστρωμα για υδροπονικές καλλιέργειες, βελτιωτικό εδαφών για την παρασκευή ανθοκομικών μειγμάτων ,καλλιέργειες , βοηθητικό μέσο διήθησης ποτών, εδώδιμων ελαίων, νερού, χημικών και φαρμακευτικών παρασκευασμάτων.

Προβάλλεται το μοναδικό αποτέλεσμα