Γεωύφασμα

Μη υφαντά γεωυφάσματα από ίνες πολυπροπυλενίου (ΡΡ)
Εφαρμόζονται σαν μεμβράνη-φίλτρο αλλά και ενισχυτικός οπλισμός σε αποστραγγιστικά συστήματα (για προστασία από διείσδυση λεπτόκοκκων υλικών) καθώς και κάτω από λιθορριπές για έλεγχο της διάβρωσης φραγμάτων ή αναχωμάτων και αποφυγή υπόσκαψης θεμελιώσεων γεφυρών και τοίχων αντιστήριξης. Χρησιμοποιούνται επίσης για διαχωρισμό και ενίσχυση μεταξύ επιχωμάτων και υπεδάφους στην οδοποιϊα και σιδηροδρομική. Εφαρμόζονται στην αντεστραμμένη μόνωση ταρατσών αλλά και σε ταρατσόκηπους σαν προστατευτική μεμβράνη-φίλτρο.

Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων