Λιθόπετρες

Οι λιθόκτιστες πέτρες είναι φυσικές πέτρες όπως σχιστόλιθοι, ψαμμίτης, μάρμαρα, βασάλτης, αμμόλιθος κλπ.
Άλλες ονομασίες : φυσικές λιθόκτιστες πέτρες, πέτρες κτισίματος, ντουβαρόπετρες, λιθόκτιστα.
Τοποθέτηση
1. Κτίσιμο τοίχου 
Για το κτίσιμο ενός τοίχου χρειαζόμαστε τις λιθόκτιστες φυσικές πέτρες, τσιμέντο, άμμο ποταμίσια και ένα καλό τεχνίτη.
Για την κατασκευή του τοίχου πρέπει να προσεχθούν
1.   Να καθοριστούν οι ευθείες, οι κάθετες και οι γωνίες με ράμμα.
2.   Επειδή οι πέτρες έχουν συνήθως διάφορες αποχρώσεις ανοικτές ή σκούρες προσέχουμε να μην   χτιστούν όλες οι σκούρες ή όλες οι ανοικτές μαζί.
3.   Εάν οι φυσικές λιθόκτιστες πέτρες είναι σε επιμήκη μορφή να τοποθετηθούν οριζόντια χωρίς μεγάλες κλίσεις.
4.   Να μην μένουν υπολείμματα τσιμέντου πάνω στις πέτρες.
2. Κτίσιμο τοίχου ξερολιθιά
Ισχύουν όλα όσα αναφέραμε για το κτίσιμο τοίχου με αρμό, απλώς εδώ πρέπει να προσέξουμε οι πέτρες να εφάπτονται το δυνατόν καλύτερα μεταξύ τους.
Γενικά οι λιθόκτιστες πέτρες  χρησιμοποιούνται για κτίσιμο τοίχου, λιθόκτιστα τοιχία, λιθόκτιστα σπίτια κλπ.

Βλέπετε 1–12 από 15 αποτελέσματα