Τσιμέντινα

Τα τσιμέντινα κεραμίδια είναι εγγυημένα για χρονικό διάστημα 30 ετών από την παράδοση στον πελάτη. Κατά τη διάρκεια του προαναφερθέντα χρόνου η εταιρεία παραγωγής δεσμεύεται να αντικαταστήσει χωρίς επιβάρυνση, τα κεραμίδια που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά ποιότητας που περιγράφονται.

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
Το υλικό των κεραμιδιών αποτελείται από μια μάζα στερημένη από κενά που δίνει στο προιόν απόλυτη στεγανότητα ( NORMA UNI EN 490/491)

Προβολή όλων των 6 αποτελεσμάτων